Badezimmerspiegel / E2 LED - Punkt-Beleuchtung

Antado E2 LED1.jpg
SerieE2 LED - Punkt-Beleuchtung
SymbolL-E2-LED1
Größe100x80
Beschreibung

LED 18W, Punkt-Beleuchtung - direktes Licht, warm.

Produktanfrage
Flpl   Flen   Flde   Flru